Utbildningsfilmer

Nedan utbildningsfilmer illustrerar kliniska situationer där alkoholens betydelse för olika hälsoproblem uppmärksammas. Filmerna visar hur du som vårdpersonal kan erbjuda och genomföra behandling vid alkoholproblem. Syftet är användning i undervisningssammanhang för att komplettera teoretiska undervisningsavsnitt med en klinisk aspekt. 

I filmerna får du följa tre patienter med olika hälsoproblem i deras första och uppföljande besök. Det ges även en sammanfattande kommentar av läkaren för varje patient. Samtalen utgår från patienternas sökorsak och har ett personcentrerat förhållningssätt med inslag av motiverande samtal (MI).

Filmerna är cirka 3-5 minuter. För att se en film i helskärmsläge klickar du på expansionspilarna i filmens nedre högra hörn.

Lennarts blodtryck - Film 1

I denna film får vi träffa Lennart som har nyupptäckt hypertoni. Har hypertonin samband med en hög alkoholkonsumtion? I patientärendet ser vi hur alkohol kan uppmärksammas på ett bra sätt och får även exempel på hur ett rådgivande samtal kan se ut och hur halveringstestet kan föreslås. 

Lennarts blodtryck - Film 2

Här får vi se att det inte gick så lätt som läkaren hoppats på. Lennart fick dock hjälp att kontrollera sin konsumtion med läkemedel, vilket fungerade mycket bra i hans fall.

Lennarts blodtryck - Film 3 (läkarkommentar)

Kommentar från läkare kring Lennarts och andra likartade fall, samt hur man kan förstå varför det gick som det gick.

Tereses luftvägsinfektioner - Film 1

Fallet med Terese tar upp hur alkohol kan påverka immunförsvaret, AUDIT som hjälpmedel för att uppmärksamma alkoholkonsumtion och hur kort rådgivning kan ge mycket goda effekter. I första filmen tydliggörs hur fel det kan gå när läkare inte uppmärksammar patienters signaler på högkonsumtion. Terese är osäker på sin situation och hade behövt få tydligare besked.

Tereses luftvägsinfektioner - Film 2

Här kommer patienten på uppföljning efter att prover tagits. Denna läkare har som rutin att erbjuda AUDIT till alla patienter med omotiverat höga leverprov, eftersom att alkohol är en vanlig orsak. AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) kan vara ett bra hjälpmedel för att uppmärksamma alkoholkonsumtion om man har en rutin kring användandet.

Tereses luftvägsinfektioner - Film 3

Här illustreras hur en kort rådgivning kan ha mycket goda resultat för patienter som har ett riskbruk men ännu inte utvecklat beroende.

Tereses luftvägsinfektioner - Film 4 (läkarkommentarer)

Läkares samlade bedömning om Tereses ärende

Karins sömnproblem - Film 1

Karin har börjat dricka allt mer sedan hon blev änka för ett halvår sedan. Denna film visar hur alkohol kan påverka sömnen, men framför allt hur man med patientens sökorsak som utgångspunkt kan inleda ett samtal om alkohol på ett bra sätt.

Karins sömnproblem - Film 2

Här illustreras hur enkelt det ibland kan vara med psykologisk behandling. Filmen visar bland annat hur man kan använda alkoholkalender - ett effektivt verktyg som alla kan använda. Ibland kan det räcka som enda behandling att patienten dagligen registrerar sin egen alkoholkonsumtion. Det blir en konkret återkoppling som ger grund för reflektion. Att ta med alkoholkalendern till återbesök hos vårdpersonal förstärker effekten och ger en handfast grund för samtal om vanorna.

Karins sömnproblem - Film 3 (läkarkommentar)

En läkare summerar och kommenterar patientärendet.