Aktuella forskningsstudier

Här hittar du kort information om de forskningsstudier som medarbetare på Riddargatan 1 bedriver, samt information om hur du som är intresserad kan anmäla dig till studien.

Anhörigstöd i grupp för närstående till personer med alkoholproblem

Om studien

Studien utvärderar ett anhörigstödprogram i grupp via nätet. Programmet pågår i nio veckor och omfattar sex gruppträffar samt självskattningsformulär. Stödet bottnar i CRAFT som är ett KBT-baserat program. Syftet är att hjälpa dig som närstående att förbättra din livskvalitet och öka din möjlighet att påverka den som dricker till att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård.

Deltagade

Studien har stängt för nya deltagare.

Bakom studien

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm. 

 

LIV-projeket, Livsstilens betydelse för hälsan

Om studien

I detta projekt vill vi studera vilken betydelse vår behandling har på längre sikt och vilken betydelse förändringar i alkoholvanorna har för hälsan. Vanligt är att utvärderingar av behandling pågår under ett år, men vi har mindre kunskap om vad som händer därefter.

I detta projekt vill vi följa alkoholvanorna och hälsan under en längre tidsperiod. Behandlingar genomförs som vanligt, deltagande i projektet innebär alltså inga extra inslag i behandlingen. Skillnaden jämfört med sedvanlig behandling är den betydligt längre uppföljningen. Här kommer du som deltagare att årligen kontaktas för att besvara frågor via internet och lämna lab prover. Vartannat år kallas du till ett besök på mottagningen, där du träffar en forskningssjuksköterska.

Deltagande

Alla som söker vård på mottagningen tillfrågas om att delta i denna studie. Det är frivilligt att delta.

Kontaktperson

Sara Wallhed Finn, via telefon 08 123 457 82 eller e-post till sara.wallhed-finn@ki.se

 

MORE-studien: MObile phone technology for REduced drinking

Om studien

MORE är en behandlingsstudie med syftet att utvärdera två tekniska verktyg som komplement till behandling för alkoholberoende. Syftet är att se om digitala appar kan göra det lättare att dricka mindre. Studien undersöker om människor lättare förändrar sina alkoholvanor om de har koll på sin promillenivå och/eller registrerar sin alkoholkonsumtion direkt i sin smartphone.

Deltagande

Studien har stängt för nya deltagare.

Bakom studien

Ansvariga forskare är Sven Andréasson och Anna-Karin Danielsson. 

Kontakt

E-post: more.gph@ki.se (observera att inga nya anmälningar tas emot till studien)

 

Combining online Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) with a parent-training program for parents with partners suffering from alcohol use disorder: study protocol for a randomised controlled trial

Om studien

I denna studie undersöks effekten av stödprogram för personer som lever och har barn tillsammans med någon med alkoholproblem. Syftet är att stödja föräldern både i sitt föräldraskap och som närstående till en person med alkoholproblem. Målet är att förbättra barnets psykiska och sociala hälsa.

Deltagande

Studien har stängt för nya deltagare.

Bakom studien

Philip Lindner, Ola Siljeholm, Magnus Johansson, Martin Forster, Sven Andreasson och Anders Hammarberg.

Projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten och Systembolagets alkoholforskningsråd.

 

Studie av CRAFT för föräldrar till ungdomar (18-24) med alkohol- eller drogproblem

Om studien

Syftet är att utvärdera effekten av ett strukturerade stödprogram med syfte att minska ungdomens alkohol- eller drogbruk, öka möjligheten att ungdomen tar hjälp för sina problem, samt att förbättra förälderns egen psykiska hälsa. Föräldern lottas till något av två stödprogram under 12 veckor och följs upp under 26 veckor.

Deltagande

Studien har stängt för nya deltagare.

Bakom studien

Ola Siljeholm och Anders Hammarberg.

Projektet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten.

 

Studie av psykologisk behandling för att uppnå kontrollerat drickande 

Om studien

Syftet med denna studie är att studera effekten av två psykologiska program (KBT respektive motivationshöjande behandling) som har målet att hjälpa människor med alkoholproblem att dricka mindre alkohol, men inte sluta helt. Behandlingen pågår under 12 veckor och deltagarna följs upp vid 3, 6, 12 och 24 månader.

Deltagande

Studien har stängt för nya deltagare och befintliga deltagare följs upp till studiens avslut 2022-12-01.

Bakom studien

Stina Ingesson, Sven Andréasson, Sara Wallhed Finn, Nitya Jayaram-Lindström och Anders Hammarberg. Studien genomförs vid Alkohol och hälsa Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm, med Centrum för Psykiatriforskning som huvudman.

Kontaktperson

Forskningskoordinator är Stina Ingesson, leg. psykolog. E-post: kontrolleratdrickande@cns.ki.se

 

Internetbehandling av alkoholberoende i primärvården

Om studien

En randomiserad kontrollerad studie där sedvanlig behandling för alkoholproblem vid vårdcentralen jämförs med sedvanlig behandling plus ett tillägg med internet-KBT vid alkoholberoende.

Deltagande

Studien har stängt för nya deltagare.

Bakom studien

Karin Hyland, Anders Hammarberg, Sven Andréasson och Erik Hedman-Lagerlöf. 

Projektet finansieras med medel från ALF och Forte.

 

Validering av bedömningsinstrument 

I ett pågående projekt undersöks de psykometriska egenskaperna hos en rad självskattningsskalor samt biologiska markörer.

Kontaktperson

Sara Wallhed Finn, Sara.Wallhed-Finn@regionstockholm.se

Projektet finansieras med medel från SRA.