Aktuella forskningsstudier

Här finns information om de forskningsstudier som pågår just nu hos oss. Till vissa studier kan du som söker behandling anmäla dig till.

LIV-projektet, Livsstilens betydelse för hälsan

Om studien

I detta projekt vill vi studera vilken betydelse vår behandling har på längre sikt och vilken betydelse förändringar i alkoholvanorna har för hälsan. Vanligt är att utvärderingar av behandling pågår under ett år, men vi har mindre kunskap om vad som händer därefter.

I detta projekt vill vi följa alkoholvanorna och hälsan under en längre tidsperiod. Behandlingar genomförs som vanligt, deltagande i projektet innebär alltså inga extra inslag i behandlingen. Skillnaden jämfört med sedvanlig behandling är den betydligt längre uppföljningen. Här kommer du som deltagare att årligen kontaktas för att besvara frågor via internet och lämna lab prover. Vartannat år kallas du till ett besök på mottagningen, där du träffar en forskningssjuksköterska.

Deltagande

Alla som söker vård på mottagningen tillfrågas om att delta i denna studie. Det är frivilligt att delta.

Kontaktperson

Sara Wallhed Finn, via telefon 08 123 457 82 eller e-post till sara.wallhed-finn@ki.se

Psykologisk behandling med vit månad

Om studien

I denna forskningsstudie utvärderar vi psykologisk behandling vid alkoholproblem. Behandlingen ger stöd till minskad alkoholkonsumtion och bland annat undersöks effekten av en vit månad som inledning på behandlingen.

Deltagande

Du som är över 18 år och önskar behandling för att uppnå kontrollerat drickande kan ansöka om att delta i studien.

Studiekoordinator

Jane Nilsson

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-12347042 (tis-fre kl 11- 12 och kl 13 - 14) 
E-post: vitmanadstudien.slso@regionstockholm.se 

 

Validering av bedömningsinstrument 

I ett pågående projekt undersöks de psykometriska egenskaperna hos en rad självskattningsskalor samt biologiska markörer.

Kontaktperson

Sara Wallhed Finn, Sara.Wallhed-Finn@regionstockholm.se

Projektet finansieras med medel från SRA.