Hur vi kan hjälpa

Du som är 18 år eller äldre och vill förändra dina alkoholvanor kan få hjälp hos oss. Du väljer själv om du vill dricka mindre eller sluta helt med alkohol. Du kan söka till oss från hela landet.

Utifrån din vilja och motivation ger vi dig stöd och verktyg för att hantera situationer där alkohol förekommer. Många av de som har fått behandling hos oss lyckas förändra sitt drickande på det sätt de önskar.

Läs mer om hur det går till när du söker hjälp hos oss >>

Behandlingsutbud

Vi har ett brett utbud av behandlingar som alla kan anpassas utefter dina individuella behov. Vi erbjuder både psykologisk behandling och behandling med läkemedel. Under behandlingsperioden gör vi kontinuerligt utvärderingar och uppföljningar för att säkerställa hur det går med behandlingen och att du finner den hjälpsam.

Läs mer om vårt behandlingsutbud >>

Närstående

För dig som är närstående till någon som dricker för mycket och som är patient på Beroendecentrum Stockholm erbjuder vi ett digitalt anhörigprogram som heter eCraft.

Läs mer om stöd till närstående >>