Hur vi kan hjälpa

Du som är 18 år eller äldre och vill dricka mindre eller sluta helt med alkohol kan få hjälp hos oss. Du kan söka till oss från hela landet.

Hit kan du vända dig: Alkohol och hälsa Riddargatan 1 på Östermalm. Här kan du få hjälp att förändra dina alkoholvanor. Utifrån din vilja och motivation ger vi dig stöd och verktyg för att hantera situationer där alkohol förekommer. En stor del av alla de som har gått i behandling hos oss lyckas förändra sitt drickande på det sätt de önskar.

Mer information om hur det går till när du söker hjälp hos oss >>

Behandlingsutbud

Vi har ett brett utbud av behandlingar som alla kan anpassas utefter dina individuella behov. Under behandlingsperioden gör vi kontinuerligt utvärderingar och uppföljningar för att säkerställa hur det går med behandlingen och att du finner den hjälpsam.

Nedan beskrivs kort vad psykologisk behandling respektive läkemedelsbehandling innebär. Mer information om vårt behandlingsutbud >>

Psykologisk behandling

Våra psykologiska behandlingar pågår vanligtvis under cirka tre månader. Den psykologiska behandlingen är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker. Men det kan också handla om att se vid vilka situationer som alkohollusten kommer fram. Du får även tips om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår.

Läkemedelsbehandling

Med läkemedelsbehandling erbjuds du antingen läkemedel som gör att du inte kan dricka alkohol under en period, eller läkemedel som håller nere alkoholsuget och minskar återfallsrisken.

Närstående

För dig som är närstående till någon som dricker för mycket erbjuder vi den digitala anhörigkursen eCraft. Mer information om stöd till nästående