Behandling hos oss

Vi har ett brett utbud av behandlingar, både psykologiska och läkemedelsbaserade. Dessa anpassas efter dig och dina behov. Ibland kan det vara bra att kombinera behandlingar. Prata med din behandlare för mer information om vilka möjligheter som finns för dig.

12-stegsbehandling

Vi erbjuder en strukturerad och manualbaserad 12-stegsbehandling som anpassas utifrån dina individuella behov. Behandlingsformen har lika starkt vetenskapligt stöd som KBT-behandling och MET-behandling. Behandlingen bygger på Anonyma Alkoholisters (AA) 12-stegsprogram och består av åtta samtal, individuellt eller i grupp. Vi träffas inledningsvis en gång per vecka och kan därefter glesa ut samtalen. Många som går behandlingen väljer att komplettera det med stöd hos AA. Om du har en närstående som vill delta finns det möjlighet att lägga till två extra samtal.

Behandling via nätet

Erbjuds via 1177 Vårdguiden

Behandling via nätet kan vara ett bra alternativ för dig som har svårt att komma på regelbundna besök eller för dig som vill försöka förändra dina alkoholvanor mer på egen hand. Behandlingsperioden är på tre månader och du har under tiden skriftlig kontakt med en behandlare.

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Du arbetar med text, filmer och övningar liknande de som ingår i Guide till bättre alkoholvanor och Återfallsprevention. 

>> Anmäl dig till Alkoholprogrammet på 1177:s webbplats

Behandling inom ramen för forskning

På vår mottagning pågår många forskningsstudier via Centrum för psykiatriforskning (CPF) och i samarbete med Karolinska institutet. Till vissa studier kan du anmäla ditt intresse för att delta i behandling som ingår i forskning.

>> Läs mer om de forskningsstudier som pågår just nu

Guide till bättre alkoholvanor

Guide till bättre alkoholvanor är ett relativt kort program för beteendeförändring. I detta program gör du fyra besök hos en terapeut. Besöken sker med två till tre veckors mellanrum.

Du får lära dig konkreta sätt att hantera alkoholen bättre. Hemövningar är viktiga i det här programmet, så du behöver därför kunna lägga 30 minuter om dagen på uppgifterna.

Kontrollerat drickande, individuellt eller i grupp

En behandling som vänder sig till dig som vill minska din alkoholkonsumtion och återgå till kontrollerat eller måttligt drickande. Här ingår att undersöka motivation för förändring, identifiera situationer för problematiskt drickande, öva på måttlighetsstrategier och hitta tillfällen då man vill avstå helt. Behandlingen pågår under tre månader och består av ett antal träffar.

Delta i forskningsstudie för att dricka mindre
2023-2024 pågår en studie om psykologisk behandling med inledande vit månad för att uppnå kontrollerat drickande. Låter det intressant? Kontakta studiekoordinator Jane Nilsson via telefon: 08-12347042 (tis-fre kl 11- 12 och kl 13 - 14) eller via mail: vitmanadstudien.slso@regionstockholm.se

Läkemedelsbehandling för att stärka kontrollen över alkoholen

Läkemedelsbehandling ordineras av läkare och gäller icke-vanebildande läkemedel. Effekten är att de kan minska sug efter alkohol eller göra att du dricker mindre. De kan även minska risken för återfall. Oftast pågår behandlingen under sex månader och den kombineras vanligen med Guide till bättre alkoholvanor. 

Du ansvarar själv för din medicinering, men vi gör även uppföljningar efter två till fyra veckor samt efter tre månader. Då kan vi utvärdera effekten och se om dosen behöver justeras. Därför ingår det också att lämna blodprov under den här behandlingstiden.

Läkemedelsbehandling för att stödja nykterhet

Efter en läkarbedömning kan Antabus ordineras. Detta läkemedel gör så att du inte kan dricka alkohol alls, eftersom du då blir svårt sjuk och illamående.

Du har själv ansvar för att ta din medicinering, men det är också bra om du kan få stöd i detta från en närstående. 

Du behöver lämna blodprov regelbundet under behandlingstiden samt komma in för några korta avstämningssamtal. Det ingår även ett läkarbesök efter tre månader. Behandlingslängden varierar. 

Motivationshöjande behandling

MET (Motivational Enhancement Therapy) är en individuell behandling med 4-5 besök. Det är förutsättningslösa samtal med syfte att klargöra och stärka motivationen för att ändra alkoholvanorna. Efter Hälsokoll Alkohol genomförs tre MI-samtal (motiverande samtal). Vi rekommenderar att en närstående deltar i det första samtalet.

Psykologisk behandling

Våra psykologiska behandlingar pågår vanligtvis under cirka tre månader. Den psykologiska behandlingen är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker, men det kan också handla om att notera risksituationer (situationer med ökat alkoholbegär). Du får även tips om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår.

Uppföljning och stöd efter avslutad behandling

Uppföljning görs efter 6 månader och bokas in redan vid första besöket. Detta är en viktig del i behandlingen. Här görs en utvärdering av behandlingen och du får stöd och råd för tiden efter avslutad behandling.

Återfallsprevention, individuellt eller i grupp

Återfallsprevention är ett program som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). Programmet pågår under cirka tre månader och omfattar sju besök och ett uppföljningstillfälle (vid individuell behandling kan antalet besök bli färre).

Programmet ger dig verktyg att förebygga återfall i tidigare alkoholvanor. Du lär dig bland annat att känna igen vad som "triggar" tankar om alkohol, vad som ökar ditt sug och hur du kan hantera dessa situationer. Programmet anpassas efter dina behov.

Kursen förutsätter att du prövar alkoholfrihet. Flera hemövningar ingår och du behöver kunna lägga 30-60 minuter om dagen på uppgifterna.

Vill du ändra dina alkoholvanor på egen hand?

Självhjälpsmaterial är ett alternativ för dig som vill förändra dina alkoholvanor på egen hand eller som vill börja med att få större förståelse för din situation. För många kan det räcka med självhjälp för att skapa en förändring och då behövs ingen behandling. För andra kan det vara en bra hjälp i början som sedan kompletteras med behandling.

Materialet kan hjälpa dig att få en ökad förståelse för ditt drickande och vilka konsekvenser det får för dig. Skriv ut och fyll i för hand, eller skriv dina svar separat i din dator eller telefon.

 

  • Frågeformulär Hälsokoll alkohol (pdf, öppnas i ny flik) ger dig en ökad förståelse för ditt dryckesmönster, vilka konsekvenser det får och vad som utgör din motivation. Att fylla i denna tar liten stund men är ofta en bra början för att göra en förändring.
  • Guide till bättre alkoholvanor (pdf, öppnas i ny flik) är en 15-sidigt arbetsmaterial som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Det här är som ett fullständigt självhjälpsprogram och du kan arbeta med materialet under flera veckor eller månader. Om du hellre vill gå ett självhjälpsprogram digitalt (anonymt) kan du göra detta på Beroendecentrum Stockholms anonyma stödtjänst Alkoholhjälpen.
  • Alkoholkalender (pdf, öppnas i ny flik) är ett redskap du kan använda för att håll koll på ditt drickande. Det gör det lättare att upptäcka dina mönster och även att följa de förändringar du gör över tid. 
  • Alkoholpaus - varför och hur? (pdf, öppnas i ny flik) är ett informationsunderlag för dig som funderar  på en tids alkoholuppehåll. Här får du svar på varför det kan vara en bra idé och tips på hur du kan lyckas. För en del kan detta tydliggöra ens motivation.