Stöd för dig som är närstående

Även den som är närstående till en person som dricker kan behöva stöd och hjälp. Närstående kan till exempel vara make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo/särbo, nära vän eller arbetskamrat.

eCraft - närståendeprogram via nätet

För dig som är närstående till någon som får behandling hos oss kan vi erbjuda ett stödprogram via nätet som heter eCraft. Anmälan görs via behandlaren som din närstående har kontakt med. På Beroendecentrum Stocholms webbplats finns mer information om eCraft. 

Stöd för närstående – en kurs som erbjuds på Alkohol och hälsa Nord

För dig som är närstående till en person som får behandling för alkoholproblem på vår mottagning. 

Kursen kan hjälpa dig att hantera din situation och göra en förändring i positiv riktning. Detta för att din egen livskvalitet ska förbättras. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Vi träffas i grupp på mottagningen för workshops och gruppsamtal.

Om du har några frågor eller vill anmäla dig till kursen är du välkommen att kontakta Alkohol och hälsa Nord på telefon 08-123 470 40.

Andra alternativ

Det finns även andra alternativ för dig som önskar stöd. Du kan dels vända dig till anonyma tjänster, dels till din kommun eller också till en ideell organisation. I listan här intill har vi samlat några länkar som kan vara användbara för att hitta ett stöd som passar dig.