Fördjupning

Här hittar du mer information ifall du vill fördjupa dig inom ämnet.

I denna utbildning finns fyra fördjupningsavsnitt:

Avsnitt 1: Alkoholdiagnoser och diagnostiska kriterier

Avsnitt 2: Betydelsen av patientcentrering och hälsofrämjande

Avsnitt 3: Alkoholens samband med några vanliga sjukdomar

Avsnitt 4: Varför behöver hälso- och sjukvården uppmärksamma alkohol?

Vi har fler tips på fördjupning i ämnet:

Litteraturtips

Vill du få tips på böcker som handlar om AUDIT?