Avsnitt 5: Poängsätta, återkoppla och tolka AUDIT

Man tolkar genom att poängberäkna svaren.

Att poängsätta AUDIT

AUDIT består av tio frågor och varje fråga kan ge maximalt 4 poäng, således maximalt möjligt med 40 poäng. På fråga 1-8 tilldelas svaren 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng, fråga 9-10 tilldelas 0, 2 eller 4 poäng (från vänster till höger).

Här kan du se: AUDIT ifyllt exempel med poängberäkning (pdf).

Har du fyllt i ett eget AUDIT?

Summera nu dina poäng, först varje kolumn för sig, lägg sedan ihop alla kolumners poäng. Hur många poäng fick du? Är detta bra eller dåligt?

Återkoppla och tolka

Du kan till exempel säga:

  • Hur kändes det att svara på frågorna? eller
  • Är det något du vill kommentera? och sedan
  • Vill du ha feedback på dina resultat?

Förutom att återkoppla poängresultatet enligt nedan, så kan man utforska vad patienten tänker om svar som tyder på problem, till exempel att man inte får så mycket gjort, eller att någon annan kommenterat ens drickande.

Ge sedan saklig återkoppling och då kan man mestadels använda den förenklade tolkningen:

  • 0-7 poäng: Tyder på inga eller låg nivå av problem
  • 8-15 poäng: Tyder på medium nivå av problem
  • 16-40 poäng: Tyder på hög nivå av problem

Med den förenklade tolkningen räcker det att komma ihåg de två gränserna 7 respektive 15 poäng. Validiteten är mycket god.

För den som använder AUDIT regelbundet eller i forskningssyfte kan den mer avancerade tolkningen användas:

Zon I
AUDIT-poäng: Man 0-7 ∣ Kvinna 0-5
Inga eller låg nivå av problem

Zon II
AUDIT-poäng: Man 8-15 ∣ Kvinna 6-13 = Medium nivå av problem

Zon III
AUDIT-poäng: Man 16-19 ∣ Kvinna 14-17 = Hög nivå av problem, sannolikt föreligger beroendediagnos

Zon IV
AUDIT-poäng: Man 20+ ∣ Kvinna 18+ = Mycket hög nivå av problem, en beroendediagnos torde föreligga

Vi kan inte säkerställa en diagnos med ledning av poängen, men vi kan få förståelse för svårighetsgraden, problem som patienten anger, och vägledning vad vi ska föreslå patienten. Det är en mini-utredning som får patientens problem på bordet.

Vi kan avsluta återkopplingen med frågor av typen:

  • Vad vill du göra nu?
  • Vill du att jag berättar vad det finns för hjälp för att dricka bättre?

eller erbjuda provtagning för att se om det finns tecken på leverskada etcetera.

Inom beroendevården brukar naturligtvis AUDIT kompletteras med ytterligare utredning. Då används andra instrument såsom exempelvis DSM-5, ICD-10, ASI, SCID-intervju eller självskattningsskalan AVI-R. Detta ingår inte i denna kurs.

Kan vi lita på patientens svar?

Utgå alltid från de svar patienten lämnar. Oftast är det oladdat, men ibland kan det upplevas skamfyllt och svårt att berätta om sina alkoholvanor. Om patienten har något alkoholproblem och vi inte lyckats skapa förtroende så kanske man inte vill utlämna sig. Kanske tror doktorn att jag är alkoholist om jag beskriver ett problem? Det viktiga är dock att patienten själv blir mer medveten om sin situation och förstår att vi kan hjälpa vid behov, inte att vi i vården får reda på det exakta förhållandet. AUDIT är dock mindre känsligt och ger i regel betydligt bättre svar än en muntlig anamnes.

 

Gå till nästa avsnitt >>