Avsnitt 2: AUDIT - Alcohol Use Disorder Identification Test

AUDIT betyder Alcohol Use Disorder Identification Test. Det är ett test som identifierar alkoholproblematik. Man får en bild av konsumtionen och problematikens svårighetsgrad. Det är utformat för att passa screening, det vill säga att erbjudas till alla i vissa situationer.

AUDIT består av tio korta frågor och kryssrutor för svaren. Det tar 2-3 minuter att besvara formuläret. Det handlar om senaste årets alkoholkonsumtion. De tre första frågorna handlar hur mycket man dricker, nästa tre om beroendetecken, resten om andra konsekvenser av drickandet.

Frågorna i AUDIT:

Konsumtion:
1. Dryckesfrekvens
2. Typisk kvantitet
3. Frekvens intensivkonsumtion

Beroendetecken:
4. Försämrad kontroll över drickandet
5. Alkoholdominans
6. Återställare

Problem:
7. Skuldkänslor
8. Minnesluckor
9. Alkoholrelaterade skador
10. Andra oroar sig

För att du ska få en bild av AUDIT är det nog enklast om du själv fyller i ett formulär nu. Skriv ut ett formulär och fyll i det.

AUDIT formuläret, att ladda ned>>

Vi ska strax gå igenom hur man tolkar formuläret. Men först lite om när och hur man kan erbjuda patienten en AUDIT testning. Då är det bra om du fyllt i formuläret först.

 

Gå till nästa avsnitt >>