Avsnitt 3: När kan man använda AUDIT

AUDIT kan användas närhelst man tycker man behöver ett stöd i samtal om alkohol. I vissa verksamheter används det som en screening. Det betyder att man erbjuder formuläret till alla som kommer till mottagningen, eller till alla med viss diagnos. Så har AUDIT använts inom mödrahälsovård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård och kommunens socialtjänst etcetera.

Det har även använts på akutmottagningar och på sjukhusavdelningar, särskilt på avdelningar som behandlar åkommor som ofta beror på alkohol (skrumplever, bukspottkörtelinflammation, nervskador, hjärtsjukdom med mera).

Inom primärvård har det använts vid hälsokontroller, på sjuksköterskemottagningar och på BVC. En del mottagningar har som rutin att erbjuda AUDIT formuläret i förutbestämda situationer. Det kan vara vid diagnoser som ofta har koppling till alkohol (till exempel hypertoni, depression eller ångest, förmaksflimmer, epilepsi, gikt) eller till exempel efter två månaders sjukskrivning, eller före remiss till operation eller till psykiatrin. AUDIT är ett stöd när man tycker det är viktigt att fördjupa eller få struktur på alkoholanamnesen. Det upplevs lättare för patienten att fylla i ett formulär än att få de personliga frågorna. Och svaren blir betydligt riktigare.

Ett exempel på hur AUDIT kan användas av en läkare

En kort film illustrerar en läkare som bestämt sig för att erbjuda AUDIT när en patient på återbesök oförklarligt har visat på högre levervärden än vad man kan förvänta sig (högt inom referensintervall). 

Här finns alla utbildningsfilmer

Tereses luftvägsinfektioner - Film 2

Här kommer patienten på uppföljning efter att prover tagits. Denna läkare har som rutin att erbjuda AUDIT till alla patienter med omotiverat höga leverprov, eftersom att alkohol är en vanlig orsak. AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) kan vara ett bra hjälpmedel för att uppmärksamma alkoholkonsumtion om man har en rutin kring användandet.

 

Gå till nästa avsnitt >>