Avsnitt 7: Reflektionsfrågor

Fråga 1

Titta på det AUDIT som du själv fyllt i, samt det exemplet som används i kursen.

Hur många AUDIT-poäng är det på respektive formulär? Vilka följdfrågor skulle du vilja ställa (se exempel föregående sida)?

Fråga 2

Vilka rutiner finns på din avdelning/mottagning för hur du ska göra om en patient har allvarligare alkoholproblem?

Om det saknas rutiner på avdelningen/mottagningen, fundera över hur ni bör gå till väga för att skapa rutiner.

Fråga 3

I vilka situationen skulle det kunna passa att ha en rutin med att använda AUDIT för dig personligen, eller i er verksamhet? Hur kan du gå vidare med rutin för verksamheten?

 

Gå till fördjupningsavsnittet >>