Publicerade forskningsstudier

Här kan du läsa publicerade forskningsstudier där vi har medverkat.

2022: Effects of exercise in non-treatment seeking adults with alcohol use disorder: A three-armed randomized controlled trial (FitForChange).

Om studien

Syftet med denna studie var att utvärdera två typer av träningsformer; konditionsträning och yoga, som enskild behandling för icke vårdsökande vuxna med alkoholberoende. En tredje grupp fick sedvanlig behandling bestående av telefonrådgivning via Alkoholhjälpen.

Resultat

Resultaten visade att många vuxna är intresserade träning som behandlingsalternativ för sina alkoholvanor och att träning (särskilt yoga) kan leda till en minskning i alkoholkonsumtion jämförbar med sedvanlig behandling (telefonrådgivning).

Bakom studien

Victoria Gunillasdotter, Sven Andréasson, Maria Jirwe, Örjan Ekblom och Mats Hallgren.

Ta del av studien

2020: Efficacy of an Internet-Based Community Reinforcement and Family Training Program to Increase Treatment Engagement for AUD and to Improve Psychiatric Health for CSOs: A Randomized Controlled Trial

Om studien

I denna studie genomgick 94 närstående till personer med alkoholproblem ett internetbaserat program baserat på CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). Programmet varade i 5 veckor och under denna tid fick deltagarna även internetbaserat stöd av behandlare. Syftet med programmet var att ge stöd till förbättrad psykisk hälsa, att hjälpa sin närstående till minskad alkoholkonsumtion samt att ha samtal med densamme om att söka hjälp.

Resultat

Resultaten visade att dubbelt så många i internet-CRAFT rapporterade att deras närstående sökt hjälp för alkoholproblem samt att de själva skattade sin psykiska hälsa bättre, jämfört med deltagare i kontrollgruppen. Internet-CRAFT har under 2020 implementerats i den reguljära vården inom Beroendecentrum Stockholm i form av kursen eCraft. Mer om eCraft.  (läs mer här).

Bakom studien

Niels Eék & Karin Romberg, Ola Siljeholm, Magnus Johansson, Sven Andreasson, Tobias Lundgren, Claudia Fahlke, Stina Ingesson, Lisa Bäckman, Anders Hammarberg

Studien

Ta del av studien

 

2020: Hur alkohol påverkar bindvävsutvecklingen i levern

Om studien

Syftet är att ta reda på vilken betydelse totala livskonsumtionen har som riskfaktor för att utveckla skada i levern med bindvävsombildning och levercirros. En ny typ av ultraljudsteknik (shearwaveteknik) används.

Resultat

Mer information kommer

Bakom studien

Forskningsprojektet är ett samarbete med Capio S:t Görans sjukhus. Ansvarig forskare är Kajsa Edfors.

Studien

Publicering sker hösten 2020

 

2019: Dose–Response Characteristics of the Alcohol Biomarker Phosphatidylethanol (PEth)—A Study of Outpatients in Treatment for Reduced Drinking

Om studien

Att ha tillgång till en träffsäker biomarkör som kan påvisa gränser för befarat långvarigt högt intag av alkohol är av kliniskt värde. Syftet med denna studie var att undersöka hur PEth–värdet i blod relaterar till de senaste veckornas alkoholintag (självrapportering). De som deltog i studien var patienter på mottagningen för Alkohol och hälsa, och de hade som mål att dricka kontrollerat.

Resultat

Resultatet visade att PEth-koncentrationen korrelerade väl med alkoholintaget de senaste veckorna, om än med en stor spridning mellan individerna. Detta betyder att om det endast finns ett enstaka PEth-värde från en individ så går det bara att göra en ungefärlig uppskattning av konsumtionen. För att få ett förhöjd PEth-värde (referens >0,3 μmol/L) krävdes ett intag av minst 15 standardglas fördelat på två veckor.

Bakom studien

Ulric Hermansson, mottagningen för Alkohol och hälsa, samt Olof Beck och Anders Helander. Projektet genomfördes i samarbete med klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Studien

Ta del av studien

 

2019: The Efficacy of iCBT Added to Treatment as Usual for Alcohol-Dependent Patients in Primary Care: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial

Om studien

Syftet med denna studie var att studera huruvida ett tillägg av internetbaserad KBT-behandling (iCBT) vid sedvanlig behandling (TAU), kan göra den sedvanliga behandlingen effektivare än när enbart TAU ges.

Resultat 

Bakom studien

Karin Hyland, Anders Hammarberg, Erik Hedman-Lagerlöf, Magnus Johansson och Sven Andréasson.

Studien

Ta del av studien

 

2018: Treatment for Alcohol Dependence in Primary Care Compared to Outpatient Specialist Treatment—A Randomized Controlled Trial

Om studien

Syftet med denna studie var att undersöka om behandling av alkoholberoende i primärvården är lika effektiv som specialiserad behandling inom beroendevården.

Resultat

Studien visar att behandling inom specialistvården inte var signifikant överlägsen primärvården. Dock tyder resultaten på att specialistvård gav bättre resultat än primärvård när det gäller patienter med svårt beroende. Behandling av alkoholberoende i primärvården är således ett bra tillvägagångssätt för personer med lågt till måttligt beroende.

Bakom studien

Sara Wallhed Finn, Anders Hammarberg, Sven Andréasson.

Studien

 Ta del av studien

 

2017: Web-Based Self-Help for Problematic Alcohol Use: a Large Naturalistic Study

Om studien

Syftet med denna studie var att studera kännetecken, användningsmönster och variabler förknippade med minskad alkoholkonsumtion hos personer som sökt ett anonymt självhjälpsprogram via nätet, samt effekten av en sådan behandling. 

Resultat

Resultatet visade att ett lättillgängligt, webbaserat program lockade personer med betydande alkoholproblem. Med hjälp av programmet lyckades deltagarna nå en lägre svårighetsgrad av sina alkoholproblem.

Bakom studien

Magnus Johansson, KRistina Sinadinovic, Sven Andreasson, Anne H Berman, Anders Hammarberg, Christopher Sundström och Ulric Hermansson.

Studien

Ta del av studien

 

Äldre och alkohol 

Under 2016-2018 har vi gjort en utvärdering av behandlingsutfall samt vårdpreferenser för äldre patienter som varit aktuella på Riddargatan 1.

Projektet finansieras delvis med medel från SRA. Kontaktperson är Sara Wallhed-Finn som du når via e-post: sara.wallhed-finn@sll.se.

Studien

Ta del av studien.