Avsnitt 1: Vad är riskbruk och vad är beroende?

Med riskbruk menas ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska-, psykiska- eller sociala konsekvenser. Någon helt riskfri alkoholkonsumtion finns inte.

Med riskbruk av alkohol menas ett bruk av alkohol där påtagligt förhöjd risk för skadliga konsekvenser föreligger på gruppnivå, jämfört med ingen konsumtion. Hög alkoholkonsumtion är epidemiologiskt kopplat till drygt 200 sjukdomar och hälsoproblem. Följande definition av riskbruk är vanlig i Sverige:

Riskbruk av alkohol föreligger vid högkonsumtion, det vill säga:

  • 10 standardglas* eller mer per vecka

Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, det vill säga:

  • 4 standardglas* eller mer vid ett och samma tillfälle minst en gång i månaden

*Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 centiliter starköl, 12–15 centiliter vin eller knappt 4 centiliter sprit.

Riskbruk av alkohol kan även föreligga vid lägre alkoholkonsumtion exempelvis under graviditet, i många situationer i arbetslivet, i trafiken samt under uppväxtåren. Detsamma gäller när man har vissa sjukdomar, äter vissa mediciner samt för dem med ökad känslighet för alkohol.

Alkoholproblemet i befolkningen

Vad menas med standardglas?

Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol. Detta finns i till exempel 50 centiliter folköl, 33 centiliter starköl, 10-15 centiliter vin, 4 centiliter sprit.

Kort om alkoholdiagnoser

Beroende medför att man inte längre klarar av att styra intaget av drogen. En målande bild är att hjärnan blivit kidnappad av drogen. Kontrollförlust, sug och fortsatt drickande trots problem är då vanligt.

Skadligt bruk är en diagnosterm som anger att skador har uppstått på grund av alkoholbruket. Det är sällan alkohol är ensam orsak till en sjukdom, men desto vanligare att alkohol lägger sten på bördan.

Missbruk är avskaffat som medicinsk diagnos, men finns kvar som juridisk term i socialtjänstlagen. Missbruk innebär förenklat uttryckt att man gång efter annan ställer till det för sig genom att använda en alkohol (eller annan drog). Exempelvis missköter arbete, skola eller äktenskap, begår brott eller blir våldsam. Ordet missbruk bör undvikas i görligaste mån då det kan upplevas stigmatiserande.

För att ställa dessa diagnoser används så kallade diagnostiska kriterier, dessa återfinns i DSM-5 och ICD-10. Du kan läsa mer om alkoholdiagnoser i kursens fördjupningsavsnitt.

Alkoholist är ytterligare ett begrepp som kan upplevas stigmatiserande och därför bör undvikas.

UPPGIFT: Fundera en liten stund på ytterligare ord som kan upplevas stigmatiserande, och därför bör undvikas.

 

Gå till nästa avsnitt >>