AUDIT manualer

AUDIT manualer

AUDIT-manualerna finns på engelska och svenska.

SOMRA, Samtalet OM RiskablA levnadsvanor

Är du intresserad av en interaktiv och webbaserad introduktion till MI, motiverande samtal?

Litteraturtips

Vill du få tips på böcker som handlar om AUDIT?