Forskning

Vi bedriver även forskning och utbildning.

Forskningen på Alkohol och hälsa Riddargatan 1 sker via Centrum för psykiatriforskning (CPF) och i samarbete med Karolinska institutet. Läs gärna mer om våra aktuella och publicerade forskningsstudier.  

Du som är intresserad av att delta i någon av våra studier, kan läsa mer under våra aktuella forskningsstudier eller be din behandlare berätta mer om vilka möjligheter som finns.