Det här är 15-metoden

15-metoden är ett stöd för att hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad i framför allt primärvård, öppenvårdspsykiatri och företagshälsovård.

15-metoden är en strukturerad metod som ger exempel eller förslag hur man kan hantera alkoholproblem. Metoden har sammanfört de utrednings- och behandlingskomponenter som har den starkaste evidensen och som kan integreras i exempelvis primärvård, företagshälsovård, öppenvårdspsykiatri eller vid preoperativ riskbedömning. Delarna i 15-metoden bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 2019, samt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2018.

Namnet 15-metoden har valts med anledning av att målgruppen är personer med minst 15 poäng på AUDIT och att flera av besöken kan ske på bara 15 minuter i primärvården samt att den innehåller ett 15-tal verktyg och metoder.

15-metodens tre steg

Modellen består av tre steg som omfattar olika verktyg och metoder. Ibland räcker det med ett eller två av stegen, och ibland behövs alla tre.

En enskild läkare kan tillämpa hela 15-metoden själv, andra kan använda delar. Metoden kan med fördel användas i team, där exempelvis samtalsbehandlingar ges av psykolog.

 

Läs mer om de tre stegen