Det här är 15-metoden

15-metoden är ett stöd för att hantera alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad i framför allt primärvård, öppenvårdspsykiatri och företagshälsovård.

15-metoden är en strukturerad metod som ger exempel eller förslag hur man kan hantera alkoholproblem. Metoden har sammanfört de utrednings- och behandlingskomponenter som har den starkaste evidensen och som kan integreras i exempelvis primärvård, företagshälsovård, öppenvårdspsykiatri eller vid preoperativ riskbedömning.

En enskild läkare kan tillämpa hela 15-metoden själv, andra kan använda delar. Med fördel kan metoden användas i team, där exempelvis samtalsbehandlingar ges av psykolog.

Namnet 15-metoden har valts med anledning av att målgruppen är personer med minst 15 poäng på AUDIT och att flera av besöken kan ske på bara 15 minuter i primärvården samt att den innehåller ett 15-tal verktyg och metoder.

Modellen består av tre steg, där det ibland räcker med ett eller två av stegen, och ibland alla tre.

15-metoden har ett starkt forskningsstöd. Delarna i 15-metoden bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 2019, samt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2018.