Avsnitt 4: Hur ska man erbjuda AUDIT

All hälso- och sjukvård bör vara patientcentrerad, dvs. ges med respekt och lyhördhet inför den enskilda individens specifika behov, förväntningar och värderingar. Detta innebär att AUDIT ska presenteras så att patienten förstår att det är relevant för den egna hälsan.

Det ska vara ett erbjudande och det bör gärna upplevas som ett mervärde att få genomgå testet. Detta kräver lämplig information i samband med erbjudandet som får anpassas till den kliniska situationen.

Exempel: 

  • Eftersom alkoholkonsumtionen har så stor betydelse för behandlingen av din sjukdom så erbjuder vi alla med denna sjukdom att göra ett självtest. Är det OK för dig?
  • Känner du till något om alkoholens roll för din åkomma? Vill du att jag ska berätta mer? Om du vill får du gärna göra ett test.

Rutinerna kan vara väldigt olika beroende på verksamhetens art. Patienten kan fylla i formuläret själv i väntrummet, till exempel före besöket. En del tycker det är en fördel om man går igenom frågorna tillsammans med patienten. En variant är att du läser frågorna högt och patienten fyller i svaren. Detta ger ett tillfälle till att föra en liten diskussion och svara på frågor i samband med intervjuandet. Det enklaste, och vanligaste i en stressad vardag är att man plockar fram ett formulär när man ser att det vore av värde under en konsultation. Patienten fyller då i det själv, det tar ju bara 2-3 minuter då jag kan jobba med annat.

Informationen ska betraktas som konfidentiell och man bör bara journalföra uppgifter som är relevanta för vården av patienten. Ibland kan AUDIT-resultatet registreras i strukturerad journal, ibland i löpande text, ibland bara betraktas som arbetsmaterial. Du kan läsa mer i fördjupningsavsnittet: Betydelsen av patientcentrering och hälsofrämjande.

 

Gå till nästa avsnitt >>