Material och utbildning för vårdpersonal

Alkohol och hälsa Riddargatan 1 är ett kunskapscentrum som erbjuder kunskap, material för patientarbetet och utbildningar för vårdpersonal. Utbildarna är läkare, psykologer och sjuksköterskor som jobbar med forskning och metodutveckling och samtidigt är kliniskt verksamma på mottagningen.

Om 15-metoden

15-metoden är ett stöd för att uppmärksamma och hantera alkoholproblem av olika svårighetsgrad, framför allt i primärvård, företagshälsovård och öppenvårdspsykiatri. 15-metoden kan ses som ett strukturerat paket av evidensbaserade metoder och verktyg för att uppmärksamma, utreda och behandla alkoholproblem. Läs mer om 15-metoden >>

Utbildning i 15-metoden

Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån din mottagnings önskemål. Det kan vara kortare eller längre utbildningar på din mottagning, heldagsutbildningar på Riddargatan 1, utbildningar för viss yrkesgrupp eller för dig som jobbar inom företagshälsovården. Läs mer om våra utbildningar >>

Material som stöd i patientarbetet

Vi har samlat material som du kan använda för att uppmärksamma alkohol på till exempel en vårdcentral. Det finns patientinriktat informationsmaterial och material för behandling av alkoholproblem, inklusive en manual för arbete med 15-metoden. Dessutom finns utbildande artiklar för läkare och andra med praktiska tips. Till materialet >>

Utbildningsfilmer

Vi har tagit fram ett antal korta filmer som illustrerar kliniska situationer där alkohol orsakar hälsoproblem hos patienter. Filmerna visar hur du som vårdpersonal kan uppmärksamma patienten på detta på ett patientcentrerat sätt samt erbjuda och genomföra behandling. Se utbildningsfilmerna >>

AUDIT-utbildning

AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett värdefullt hjälpmedel för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, samt andra som behöver värdera patienters alkoholsituation. Vi har tagit fram en utbildning som tar 10-15 minuter och som innehåller många praktiska tips. Till AUDIT-utbildningen >>

AUDIT-formulär

Vi har sammanställt AUDIT-formulär översatta till olika språk. Se översatta AUDIT-formulär >>