För vem?

Vi vänder oss till dig som är över 18 år och vill minska din alkoholkonsumtion eller sluta dricka. Du kan söka till oss från hela landet.

Hur det går till

  1. För att boka en tid hos oss kan du ringa till oss eller göra egenanmälan via 1177.
  2. Du får en tid hos oss för en första bedömning hos en sjuksköterska. Vi ställer då frågor för att få en bild av hela dig, inte bara dina alkoholvanor. Du får även remiss för att lämna blodprover.
    Det är ofta bra att engagera närstående i behandlingen och de är därför välkomna att följa med vid första besöket.
  3. Efter detta får du träffa en läkare för att tillsammans komma överens om en plan över din behandling. Vi erbjuder psykologisk behandling samt läkemedelsbehandling, ibland i kombination om behov finns.
  4. Därefter går du din behandling enligt den plan som tagits fram. Oftast pågår behandlingen cirka tre månader. Det ingår att göra olika hemuppgifter och övningar, och det är därför viktigt med eget engagemang. Under behandlingsperioden görs fortlöpande uppföljningar för att se hur du mår och om behandlingen ger resultat.
  5. Efter avslut erbjuds du ett återbesök.

Psykologisk behandling

Den psykologiska behandlingen är främst beteendeinriktad. Det innebär att du får beteendeinriktade hemuppgifter som exempelvis kan handla om att registrera hur mycket du dricker. Men det kan också handla om att se vid vilka situationer som alkohollusten kommer fram. Du får även tips om hur du kan undvika vissa situationer och hur du ska hantera dem när de väl uppstår.

Läkemedelsbehandling

Med läkemedelsbehandling erbjuds du antingen läkemedel som gör att du inte kan dricka alkohol under en period, eller läkemedel som håller nere alkoholsuget och minskar återfallsrisken.

Utvärdering och uppföljning gör vi kontinuerligt under behandlingsperioden