Välkommen till Riddargatan 1

Idag har över 100 000 stockholmare problem med alkohol. De flesta är som vem som helst, människor med både jobb, bostad, familj och ett gott socialt liv, långt ifrån bilden av en person med alkoholproblem. Men även den med måttliga problem kan behöva hjälp att ändra sina alkohol(o)vanor. Läs mer om oss >

Aktuellt

Studie av alkoholbehandling via vårdcentral

Nu kan du som inte har haft kontakt med beroendevården tidigare få hjälp för alkoholproblem på ett antal utvalda vårdcentraler. Studien är ett samarbete mellan Riddargatan 1 och Karolinska Institutet.
Läs mer och anmäl dig här >

Stöd för anhöriga

På Anhörigstödet finns ett aktivt diskussionsforum och möjlighet att anmäla sig till nätbaserade program för anhöriga till personer som har problem med alkohol.
Läs mer på http://anhorigstodet.se/

För dig med personalansvar eller arbetar med HR frågor

Sveriges Företagshälsor anordnar seminarier om alkoholproblem i arbetslivet. Läs mer här: http://www.foretagshalsor.se/utbildning-kompetens/branschutbildningar/ti...