Hälsokoll alkohol

Hälsokoll alkohol är en fördjupad bedömning av alkoholsituationen.

Den syftar till att patienten ska förstå sin situation bättre och klargör:

  • Alkoholkonsumtionen, totala mängden och mönster i drickandet
  • Om alkoholberoende föreligger, och i så fall i vilken grad
  • Vilka problem som alkoholen medför för patienten
  • Övriga levnadsvanor och eventuella tankar om förändring av dessa
  • Motivation till förändring, och tankar om förändring

Den består av blodprov och frågeformulär, vilka patienten fyller i hemma, mellan två besök. Vid återbesöket diskuterar ni igenom resultaten tillsammans, så att patienten får återkoppling om sin situation. Olika behandlingsalternativ diskuteras, och patienten väljer om och hur hen vill gå vidare. Det är ofta bra om en partner är med vid återbesöket.