Stöd via nätet för närstående

eCraft är ett internetbaserat stöd för närstående. Stödet erbjuds till dig som är över 18 år och är närstående till någon som är patient inom Beroendecentrum Stockholm.

eCraft passar dig som:

 • är närstående till någon som är patient hos oss och som har alkohol- eller drogrelaterade problem
 • är över 18 år
 • kan läsa och skriva på svenska
 • kan avsätta cirka två timmar per vecka
 • har tillgång till e-legitimation för säker inloggning på 1177

Hur det fungerar

Programmet är fördelat på elva veckor och ger dig stöd för att må bättre och skapa förändring. Innehållet består av olika kapitel med text, filmer och övningar.

Du blir tilldelad en rådgivare som du kan kontakta för stöd och återkoppling under programmets gång. 

Efter varje avsnitt finns ett konkret uppdrag som ger dig möjlighet att testa de verktyg och färdigheter som avsnittet berört. Ju mer du vågar testa desto större blir dina chanser att nå en positiv förändring.

eCraft närståendekurs

Programmets avsnitt

 • Din livskvalitet
 • Kommunikativa metoder
 • Kartläggning och målsättning
 • Positiv förstärkning och time-out
 • Negativa konsekvenser
 • Främja förändring och hantera återfall
 • Uppföljning

Anmälan

Anmälan behöver göras via den person som är patient hos oss och denna behöver ge sitt samtycke. För att anmäla dig behöver du:

 1. Prata med din närstående. Om hen samtycker till att du deltar i eCraft gör hen en anmälan till sin behandlare. För en anmälan behövs ditt namn, personnummer och telefonnummer.
 2. Behandlaren skickar din anmälan till eStöd som är den enhet på Beroendecentrum Stockholm som har hand om eCraft.
 3. Se till att du har ditt mobilnummer inskrivet i 1177 Vårdguidens e-tjänster och slå på "notiser". På så sätt kommer du att få ett meddelande när programmet har startats upp för dig.

Observera att du efter din anmälan behöver påbörja programmet inom 21 dagar för att inte bli avregistrerad.

Sekretess

Progammet och rådgivningen i eCraft ges helt åtskilt från din närståendes behandling hos oss. Patientsekretess gäller och vi kan inte diskutera din närståendes behandling med dig som närstående.

Om du önskar information om din närståendes behandling ska du prata med din närstående och dennes behandlare.

eCraft bygger på CRAFT

eCraft bygger på den evidensbaserade metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) som bottnar i kognitiv beteendeterapi (KBT).

CRAFT står för "Community Reinforcement Approach and Family Training". Det är ett program som utvecklats för att hjälpa närstående att må bättre och att stödja en person med beroendeproblem till att söka hjälp.

Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Utgångspunkten är att du som närstående har bäst inblick i den andres beteendemönster och därmed även god möjlighet att påverka hen.

Mamma och dotter utomhus

Sagt av deltagare om eCraft

 • "Det blev tydligare för mig hur ett beroende fungerar och hjälpte mig att tänka på ett annat sätt för att hjälpa min närstående."
 • "Det har varit jobbiga men ändå fantastiska veckor. Nu pratar vi mer öppet med varandra, det är ett enormt framsteg. Jag känner mig lättare i hjärtat och hela kroppen nu!"
 • "Trots att jag pratar med familj och vissa vänner så känner jag mig ofta ensam med problemet. Det var jätteskönt att gå kursen och se filmen där andra anhöriga beskriver samma oro som jag har."
 • "Det har varit ett privilegium att ha en person som lyssnar utan att döma."
 • ”Att erkänna för sig själv att man inte mår bra är ett stort steg. Att då få göra det här digitalt, i sin egen takt och i sitt eget hem, gör att det inte blir oöverstigligt utan att det faktiskt blir av! I och med att det finns en rådgivare kan man inte heller förtränga som jag tidigare gjort förut när jag sökt information på nätet.”
 • "Återkopplingen från rådgivaren, att det faktiskt finns en person där bakom som har hjälpt och stöttat mig - det har känts toppen!"
 • "Jag har inte samma energiläckage och frustration som tidigare och jag har kunnat sätta gränser på ett nytt sätt."