Det här är Riddargatan 1

Ungefär 100 000 stockholmare dricker för mycket, men bara cirka en av tio får idag behandling. Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa – representerar ett nytänkande inom alkoholområdet. Vår behandlingsverksamhet är inriktad på dem som har alkoholproblem, men som beroendevården hittills har haft svårt att nå. Det handlar om personer som dricker för mycket, men som inte har andra sociala hjälpbehov (som exempelvis försörjnings- eller boendeproblem). Det betyder att den som behöver minska sin alkoholkonsumtion eller sluta helt, kan få hjälp innan allvarliga sociala eller hälsorelaterade konsekvenser är ett faktum.

Riddargatan 1 är förutom en mottagning, också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet, riktat till vårdpersonal och andra intressenter. Här bedrivs även forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem. Vi som jobbar här är läkare, sjuksköterskor, psykolog, socionomer, beteendevetare och forskare, alla med lång erfarenhet av att behandla människor med alkoholberoende och forskning kring detta.

Riddargatan 1 är en enhet inom Beroendecentrum Stockholm och knuten till Centrum för Psykiatriforskning. Vi tar emot den som själv söker till vår mottagning, men kan även ta emot på remiss från husläkare eller företagsläkare.

Varmt välkommen att kontakta oss.