Fakta om alkohol och kroppen.

Alkoholen når alla organ och påverkar i stort sett hela kroppen, både in- och utsidan. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det mer än 60 sjukdomar som har sitt samband med hög alkoholkonsumtion. Och man behöver inte vara alkoholberoende för att råka ut för en alkoholrelaterad sjukdom; även måttlighetsdrickare drabbas.

Hjärnan
Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Du sover sämre och känslorna påverkas. Vid mycket hög och långvarig konsumtion krymper hjärnan och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

Hjärtat och kärlen
Lågt till måttligt alkoholintag har inga uppenbart skadliga effekter på hjärta och kärl. Att dricka stora mängder alkohol medför dock risk för skador. Pulsen och blodtrycket ökar när du dricker alkohol. Risken för hjärtarytmier av olika slag ökar, exempelvis förmaksflimmer. Alkoholkonsumtion kan inte rekommenderas för att förebygga kranskärlssjukdomar.

Graviditet
Fertiliteten – både hos kvinnor och hos män – minskar vid hög alkoholkonsumtion. Är du kvinna och är gravid eller planerar att bli, gör du bäst i att avstå helt från alkohol, då det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion under graviditet utan att riskera fosterskador. Forskare har visat att fostret påverkas av att modern dricker alkohol under alla delar av graviditeten, men särskilt i den första fasen – även innan hon säkert vet att hon är gravid. Fostrets hjärna förefaller vara särskilt känslig för berusningsdrickande.

Levern
Alkohol ökar risken för levercancer och är en vanlig orsak till fettlever, hepatit och skrumplever.

Depression och självmord
Risken att drabbas av depressionssjukdomar ökar starkt vid hög alkoholkonsumtion. Hälften av alla självmord i Sverige är alkoholrelaterade.

Huden
Hög alkoholkonsumtion ökar risken för eller förvärrar psoriasis, eksem och andra hudbesvär.

Magen
Hög alkoholkonsumtion ökar risken för magkatarr och sur mage.

Skelettet
Hög alkoholkonsumtion ökar risken för benskörhet och gikt.

Blodet
Alkoholen hämmar benmärgens förmåga att bilda blodkroppar och kan leda till blodbrist.

Infektioner
Genom alkoholens effekt på benmärgen påverkas de vita blodkroppar som ska skydda kroppen från infektioner. Detta leder till fler infektioner, exempelvis upprepade och långdragna förkylningar.

Olyckor
Varje år dör ca 3000 personer i olyckor i Sverige. I ungefär en tredjedel av dem finns alkohol med i bilden. Personer som i vanliga fall är låg- eller måttlighetsdrickare, men då och då dricker sig berusade, står för en stor del av olyckorna.

Cancer
Alkohol ökar risken för cancer i flera organ. 6.5% av all cancer är alkoholorsakad. Klara samband finns till cancer i mun och svalg, lever, bröst (kvinnor), ändtarm och tjocktarm.

Rökning och alkohol
Olika droger samverkar, till exempel påverkar alkohol och nikotin samma belöningssystem i kroppen. Nikotin tycks dessutom öka känsligheten för alkohol. För den som vill ändra sina alkoholvanor kan det därför vara en fördel att samtidigt sluta röka eller snusa. På samma sätt kan det vara lättare att sluta med tobak om man samtidigt minskar ner eller slutar dricka alkohol.

Effekter vid olika promillehalter

Det går inte att säga exakt vilken inverkan olika promillehalter har på en enskild individ, eftersom den som druckit mycket och länge har utvecklat en tolerans för alkohol och inte påverkas lika mycket. Tänk på att risken för alkoholrelaterade skador och hälsoproblem inte minskar bara för att man har en högre toleransnivå.
För det stora flertalet genomsnittdrickare gäller nedanstående effekter vid olika promillehalter:

0,2 promille
Den första alkoholeffekten märks. Du känner dig varm, avspänd och väl till mods. Din självkritik minskar.

0,5 promille
Du känner dig upprymd och hämningarna släpper. Dina reflexer blir långsammare och du får minskad precision i dina rörelser. Omdömet börjar grumlas och din förmåga att ta in information försämras.0,8 promille
Du börjar bli högljud och yvig i dina rörelser. Du ser sämre än du brukar. Du är överdrivet självsäker och luktar alkohol.1,0 promille
Du sluddrar och är sämre på att kontrollera både muskler och känslor.1,5 promille
Det börjar bli svårt att hålla balansen och du kanske ramlar omkull. Räkna med ett känsloutbrott. Och illamående.2,0 promille
Du har svårt att prata och gå upprätt. Du ser dubbelt.3,0 promille
Du uppfattar inte vad som händer och sker och är på gränsen till medvetslös.4,0 promille
Du är medvetslös. Du andas långsamt och riskerar att dö av alkoholförgiftning.

Kan alkohol vara nyttigt för hälsan?

Många har hört eller läst att måttligt med alkohol kan vara bra för hälsan. Det har ansetts att det finns en viss skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom och diabetes hos äldre personer vid en låg konsumtion. För män i 70-årsåldern rör det sig som mest om ett glas vin per dag, och mindre än ett halvt glas om dagen för kvinnor i samma ålder. För yngre personer finns inga visade positiva hälsoeffekter. Senare års mer högkvalitativ forskning har inte kunnat visa positiva effekter och forskarna är i dag inte överens om den positiva effekten finns överhuvudtaget. Därtill har alkohol har alldeles för många negativa andra hälsoeffekter för att kunna rekommenderas som förebyggande medicin.