Välkommen till Riddargatan 1 - Mottagningen för elitidrott och hälsa

Vill du boka tid hos oss? Här jobbar Karin Hyland, läkare med specialistutbildning i psykiatri, samt idrottspsykologerna; Göran Kenttä, Tommy Karls och Anders Ekstrand. Först måste du ha kommit överens med någon av oss om att just du ska boka en tid. Kontaktperson för överenskommelse innan tidsbokning: Göran Kenttä, som nås på mailadress: goran.kentta@rf.se

Sedan är det bara att ringa Britt Ringkrans i receptionen på tel 08-12345780 eller till chefssjuksköterska Ylva Nork på tel 08-12345784 och boka in en tid. Ha din kalender framme då du ringer så du får en tid som passar dig.

Välkommen till oss!

Vid akut vårdbehov kontakta ditt hemlandsting.